Lưu ký - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Khách hàng có thể làm thủ tục ký gửi chứng khoán vào tài khoản giao dịch chứng khoán của mình để dễ dàng thực hiện giao dịch và nhận đầy đủ mọi quyền lợi liên quan của chứng khoán tại APS

Hồ sơ lưu ký bao gồm:

– Sổ cổ đông (bản gốc)

– CNMD/CCCD còn hạn (bản photo)

– Phiếu gửi chứng khoán (*) (02 liên) (Mẫu 06A/LK) gồm những nội dung sau:

Chú ý (*): Trường hợp khách hàng thay đổi ngày cấp CMND/CC (không thay đổi số CMND/CCCD), tải biểu mẫu 06B/LK

Quy trình lưu ký:

 • Hoàn tất thủ tục lưu ký khách hàng nhận lại 01 liên phiếu gửi có dấu treo và xác nhận của APS.
 • APS tiến hành làm thủ tục lưu ký với Trung tâm lưu ký
 • Nhận được chấp thuận Lưu ký của Trung tâm lưu ký, APS sẽ ghi nhận chứng khoán vào tài khoản chứng khoán của khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được thông báo qua hệ thống tin nhắn SMS.

Rút Chứng khoán là thủ tục mà khách hàng không muốn ký gửi chứng khoán vào tài khoản chứng khoán nữa mà muốn lưu giữ dưới dạng sổ/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Khách hàng liên hệ APS và tiến hành làm thủ tục rút chứng khoán, sau đó quay lại tổ chức phát hành để cấp lại sổ/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi đã hoàn tất thủ tục rút và được chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Hồ sơ rút chứng khoán bao gồm:

Đối với khách hàng là cá nhân:

– CMND (bản photo)

– Phiếu rút chứng khoán có chữ ký của khách hàng cá nhân (mẫu 14-LK)

 Đối với khách hàng là tổ chức:

– Giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo có công chứng)

– CMND của người đại diện pháp luật ( bản photo)

– Phiếu rút chứng khoán có chữ ký người đại diện pháp luật và dấu của Công ty. (mẫu 14-LK)

Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản tất toán tài khoản lưu ký mở tại APS sang tài khoản của Khách hàng mở tại thành viên lưu ký khác hoặc chỉ đóng tài khoản lưu ký tại APS, xin vui lòng liên hệ Khối dịch vụ chứng khoán APS để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục. Khách hàng có thể liên hệ APS tại hội sở và các chi nhánh

Hồ sơ chuyển khoản chứng khoán bao gồm:

Đối với khách hàng là cá nhân:

– CMND (bản phô tô)

Giấy đề nghị chuyển khoản chứng khoán có chữ ký của khách hàng cá nhân (03 liên)

+ Giấy đề nghị chuyển khoản toàn bộ chứng khoán (Mẫu 23A-LK)

+ Giấy đề nghị chuyển khoản một phần chứng khoán (Mẫu 24A-LK)

 Đối với khách hàng là tổ chức:

– Giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo có công chứng)

– CMND của người đại diện pháp luật ( bản photo)

– Giấy đề nghị chuyển khoản chứng khoán có chữ ký của người đại diện theo phát luật và dấu của doanh nghiệp (03 liên)

+ Giấy đề nghị chuyển khoản toàn bộ chứng khoán (Mẫu 23B-LK)

+ Giấy đề nghị chuyển khoản một phần chứng khoán (Mẫu 24B-LK)

Lưu ý: Thông tin cá nhân của khách hàng tại Thành viên lưu ký chuyển và nhận phải trùng khớp và tài khoản tại Thành viên lưu ký nhận đã được kích hoạt tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Khách hàng có nhu cầu chuyển khoản tất toán tài khoản lưu ký mở tại APS sang tài khoản của Khách hàng mở tại thành viên lưu ký khác hoặc chỉ đóng tài khoản lưu ký tại APS, xin vui lòng liên hệ Khối dịch vụ chứng khoán APS để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục. Khách hàng có thể liên hệ APS tại hội sở và các chi nhánh

Hồ sơ chuyển khoản tất toán chứng khoán/đóng tài khoản bao gồm:

Đối với khách hàng là cá nhân:

– CMND (bản photo)

– Giấy đề nghị chuyển khoản tất toán chứng khoán có chữ ký của khách hàng cá nhân (03 liên) (Mẫu 22A-LK)

Đối với khách hàng là tổ chức:

– Giấy đăng ký kinh doanh (Bản photo có công chứng)

– CMND của người đại diện pháp luật ( bản photo)

– Giấy đề nghị chuyển khoản tất toán chứng khoán có chữ ký của người đại diện theo phát luật và dấu của doanh nghiệp (03 liên) (Mẫu 22B-LK)

Lưu ý: Thông tin cá nhân của khách hàng tại Thành viên lưu ký chuyển và nhận phải trùng khớp và tài khoản tại Thành viên lưu ký nhận đã được kích hoạt tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Với các mã chứng khoán niêm yết trên sàn ĐCCNY đã lưu ký có thể tiến hành thủ tục chuyển quyền sở hữu giữa 2 nhà đầu tư thông qua Công ty Chứng khoán.

Hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán bao gồm:

– CMND/CCCD còn hạn (bản photo) của khách hàng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng

– Mẫu Đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký (Mẫu 01_CQSH) (02 liên)

Các phí chuyển quyền sở hữu

– Bên chuyển:       + Thuế TNCN: 0.1%

+ Phí chuyển quyền sở hữu với TTLK: 0.1%

+ Phí APS: 0.2%

– Bên nhận:           + Phí chuyển quyền sở hữu với TTLK: 0.1%

                                + Phí APS: 0.1%

Điều kiện Cầm cố chứng khoán

Khách hàng có năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.

– Khách hàng có nhu cầu vay vốn bằng hình thức thế chấp chứng khoán niêm yết

– Có tài khoản chứng khoán giao dịch tại APS

– Đảm bảo đủ số dư chứng khoán được phép cầm cố trong tài khoản

– Đảm bảo chứng khoán nằm trong danh mục cho vay cầm cố của Công ty

Hồ sơ cầm cố bao gồm: 

– CMND/CCCD còn hạn 

– Hợp đồng Cầm cố chứng khoán

Quy trình Cầm cố:

-Hoàn tất thủ tục cầm cố với khách hàng, APS sẽ phong tỏa chứng khoán trên hệ thống theo đúng thông tin trên hợp đồng và tiến hành giải ngân theo đúng quy định

-Trường hợp giá chứng khoán cầm cố giảm:

+ Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo về việc yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo, khách hàng sẽ bổ sung tiền hoặc chứng khoán đảm bảo đúng tỷ lệ cho vay trong hợp đồng.

+ Nếu tài sản đảm bảo không đủ APS sẽ tiến hành bán chứng khoán cầm cố trong tài khoản của khách hàng cho bên thứ ba do công ty chỉ định để tiến hành thu hồi nợ.

Thanh lý hợp đồng cầm cố (giải tỏa)

– Hợp đồng cầm cố chứng khoán được thanh lý vào đúng ngày quy định trên hợp đồng khi khách hàng đã thanh toán đủ các khoản vay, lãi vay theo quy định của APS

– Khách hàng nộp lại hợp đồng cầm cố chứng khoán cho nhân viên nghiệp vụ và ký vào hợp đồng thanh lý

– Hoàn tất thủ tục APS sẽ giải tỏa chứng khoán cầm cố trên tài khoản chứng khoán của khách hàng

Lưu ý: Trường hợp khách hàng có nhu cầu bán chứng khoán cầm cố trước thời hạn thanh lý, sẽ liên hệ với nhân viên nghiệp vụ để được tư vấn.

Khách hàng có nhu cầu cho/biếu/tặng chứng khoán đã lưu ký tại APS, xin vui lòng liên hệ Khối dịch vụ chứng khoán APS để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục. Khách hàng có thể liên hệ APS tại hội sở và các chi nhánh.

Hồ sơ cho/biếu/tặng chứng khoán:

 1. Hợp đồng cho/biếu/tặng (Văn phòng công chứng xác nhận) (02 bản);
 2. Đơn xin xác nhận nơi cấp hộ khẩu – Đơn xin xác nhận (UBND phường, xã xác nhận);
 3. Đơn đề nghị xác nhận mối quan hệ với người tặng – Đơn đề nghị (UBND phường, xã xác nhận);
 4. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của bên tặng cho và bên được tặng cho (Mẫu 16A/ĐKCK)
 5. CMND/CCCD người nhận cho/biếu/tặng (bản photo công chứng);
 6. Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Cơ quan thuế cấp).

Người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế xin vui lòng liên hệ phòng Lưu ký APS để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục thừa kế chứng khoán đã lưu ký. Khách hàng có thể liên hệ APS tại hội sở và các chi nhánh.

Hồ sơ thừa kế bao gồm:

 1. Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (Văn phòng công chứng xác nhận) (02 bản);
 2. Đơn xin xác nhận nơi cấp hộ khẩu – Đơn xin xác nhận (UBND phường, xã xác nhận);
 3. Đơn đề nghị xác nhận mối quan hệ với người mất – Đơn đề nghị (UBND phường, xã xác nhận);
 4. Bản tường trình quan hệ nhân thân – Ký và ghi rõ họ tên;
 5. Đơn cam kết – Ký và ghi rõ họ tên;
 6. Mẫu 16B/ĐKCK –  Ký và ghi rõ họ tên; (Mẫu 16B/ĐKCK)
 7. Giấy chứng nhận kết hôn (công chứng);
 8. Chứng minh thư người nhận thừa kế (bản photo công chứng);
 9. Sổ hộ khẩu photo (bản photo công chứng);
 10. Giấy chứng tử (bản photo công chứng); 
 11. Thông báo số tiền nộp – tờ khai thuế + 1 liên nộp tiền tại cơ quan thuế – Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (Cơ quan thuế cấp).