Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin
siêu hời 7,5%/năm

Ngày Nội dung Tải về
01/12/2022 Giải trình cổ phiếu APS tăng trần 5 phiên liên tiếp
22/11/2022 Giải trình cổ phiếu APS tăng trần 5 phiên liên tiếp
18/11/2022 APS đã mua 1 triệu cổ phiếu IDJ
17/11/2022 THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ
09/11/2022 Triển khai theo NQ HĐQT, APS đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu IDJ
08/11/2022 Nghị quyết HĐQT về việc tăng sở hữu cổ phần IDJ
23/08/2022 Nghị quyết điều chỉnh phương án giải ngân vốn
11/07/2022 Nghị quyết phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
01/07/2022 Bà Nguyễn Thị Bổn – Mẹ vợ Thành viên HĐQT kiểm TGĐ – đã bán 600.000 cổ phiếu
01/07/2022 Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu họp kèm theo