Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin
siêu hời 7.5%/năm

Ngày Nội dung Tải về
20/03/2023 Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
16/02/2023 NQ HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan
18/01/2023 CBTT báo cáo Quản trị APS năm 2022
26/12/2022 APS_Công bố thông tin QĐ xử phạt vi phạm hành chính 26.12.2022
21/12/2022 Nghị quyết APS rút hồ sơ chào bán ra công chúng
01/12/2022 Giải trình cổ phiếu APS tăng trần 5 phiên liên tiếp
22/11/2022 Giải trình cổ phiếu APS tăng trần 5 phiên liên tiếp
18/11/2022 APS đã mua 1 triệu cổ phiếu IDJ
17/11/2022 THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ
09/11/2022 Triển khai theo NQ HĐQT, APS đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu IDJ