Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin
TỪ 11.5%/năm

Ngày Nội dung Tải về
25/09/2023 CÔNG VĂN CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 25.09.2023
21/09/2023 CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NGÀY 21.09.2023
15/09/2023 CBTT v.v APS nhận đơn từ nhiệm thành viên BKS – Bà Nguyễn Hoài Giang
22/08/2023 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HĐQT VÀ KÝ KẾT HĐ KIỂM TOÁN 2023
10/08/2023 Thông báo chốt danh sách Trái chủ đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD
09/08/2023 APS CBTT NQ HĐQT thay đổi nhân sự
03/07/2023 CBTT về việc cổ phiếu APS giảm sàn 5 phiên liên tiếp
29/06/2023 CBTT về việc khởi tố một số cá nhân, người nội bộ
29/06/2023 CBTT về việc bổ nhiệm nhân sự mới APS
28/06/2023 CBTT về việc Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố người nội bộ Công ty