Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin siêu hời 6%/năm
Ngày Nội dung Tải về
24/06/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2022 – Update
24/06/2022 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2
24/06/2022 CBTT về việc rút hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng
23/06/2022 CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 không thành công lần 1
16/06/2022 Nghị quyết về kế hoạch sử dụng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng
15/06/2022 Bà Nguyễn Thị Bổn – Mẹ vợ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán 600.000 cổ phiếu
08/06/2022 Quyết định số 358/QĐ-UBCK v/v chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
02/06/2022 CBTT trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước
01/06/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
31/05/2022 Công bố thông tin Sửa lỗi Giao dịch