Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin
TỪ 10.6%/năm

Ngày Nội dung Tải về
09/08/2023 APS CBTT NQ HĐQT thay đổi nhân sự
03/07/2023 CBTT về việc cổ phiếu APS giảm sàn 5 phiên liên tiếp
29/06/2023 CBTT về việc khởi tố một số cá nhân, người nội bộ
29/06/2023 CBTT về việc bổ nhiệm nhân sự mới APS
28/06/2023 CBTT về việc Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố người nội bộ Công ty
23/06/2023 CBTT về việc khởi tố vụ án hình sự ” Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam”
15/06/2023 NQ HĐQT vv chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022
09/06/2023 NQ, BB ĐHĐCĐ năm 2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ
05/06/2023 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (cập nhật ngày 05/06/2023)
24/05/2023 APS đăng ký bán API theo QĐ số 1041/QĐ-XPHC của UBCK