Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin
siêu hời 7.5%/năm

Ngày Nội dung Tải về
08/06/2022 Quyết định số 358/QĐ-UBCK v/v chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
02/06/2022 CBTT trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước
01/06/2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
31/05/2022 Công bố thông tin Sửa lỗi Giao dịch
31/05/2022 Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đôc – đã mua 1.000.000 cổ phiếu APS
29/04/2022 CBTT nghị quyết chốt danh sách ĐHCĐ thường niên APS
21/04/2022 Công văn đính chính tin đồn thất thiệt về tập đoàn APEC
21/04/2022 Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ đăng ký mua 1.000.000 cp Aps
30/03/2022 Công bố thông tin Sửa lỗi Giao dịch
14/03/2022 NQ HĐQT về giao dịch với người nội bộ và bên liên quan