Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin siêu hời 6%/năm
Ngày Nội dung Tải về
20/01/2022 Báo cáo tài chính quý 4/2021
20/07/2021 Báo cáo tài chính quý 2/2020 và công văn công bố thông tin
31/03/2021 Báo cáo tài chính + báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán
20/01/2021 Báo cáo tài chính APS quý 4/2020
15/01/2021 Báo cáo tài chính quý 1.2021
20/10/2020 Báo cáo tài chính quý 3/2020 và công văn công bố thông tin giải trình
20/07/2020 Báo cáo tài chính quý 2/2020 và công văn công bố thộng tin
18/04/2020 Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo an toàn tài chính
20/10/2019 Báo cáo tài chính quý 3/2018
20/07/2019 Báo cáo tài chính quý 2/2018