Dịch vụ thị trường vốn - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu để mở rộng kinh doanh, sản xuất?

Doanh nghiệp cần tư vấn phương án huy động và sử dụng vốn hiệu quả?

Dịch vụ thị trường vốn của APS sẽ giúp Quý doanh nghiệp tăng quy mô vốn hoạt động thông qua các giải pháp huy động vốn như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu chuyển đổi… phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu.

5 LÝ DO NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG VỐN TẠI APS
 • Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán
 • Đã tư vấn cho hơn 300 doanh nghiệp tăng vốn thành công 
 • Đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, tận tâm
 • Nghiên cứu sâu và đưa ra phương án huy động phù hợp tình hình doanh nghiệp
 • Mạng lưới quan hệ nhà đầu tư trong nước và nước ngoài rộng lớn, đảm bảo phát hành thành công

APS cung cấp giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo các mục tiêu về cơ cấu vốn, cơ cấu cổ đông tối ưu, đồng thời hỗ trợ tối đa khách hàng thực hiện các giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất trên các phương diện về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác. Trong mọi công việc APS luôn tận tâm, triển khai công việc khẩn trương, chuyên nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động phát hành cổ phiếu doanh nghiệp đến các nhà đầu tư trên thị trường.

LỰA CHỌN DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG VỐN

APS tư vấn cho các công ty có nhu cầu huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán riêng lẻ hoặc ra công chúng, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu ESOP,… 

Các dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu

 • Tư vấn các thủ tục pháp lý
 • Xây dựng giải pháp và phương án phát hành phù hợp với điều kiện doanh nghiệp
 • Chuẩn bị và soạn bản cáo bạch
 • Tư vấn xây dựng chiến lược marketing để đảm bảo tính thanh khoản cho cổ phiếu phát hành 
 • Xác định giá khởi điểm, thu xếp đấu giá
 • Bảo lãnh phát hành

Thông qua quy trình khảo sát, đánh giá doanh nghiệp, APS đưa ra những tư vấn về pháp lý, chuẩn bị hồ sơ phát hành cho doanh nghiệp, triển khai thông cáo phát hành và đưa ra các giải pháp nhằm đạt kết quả tốt nhất trên các phương diện về tài chính, thương hiệu, quan hệ đối tác.

Dịch vụ tư vấn cổ phần hoá  doanh nghiệp nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thành công ty cổ phần theo nhu cầu của chủ sở hữu.

Các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa

 • Tư vấn lập phương án vốn
 • Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hoá
 • Tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm, xác nhận cổ đông chiến lược
 • Tổ chức đấu giá, chào bán cổ phần

Với mạng lưới kinh doanh trải rộng toàn quốc, công nghệ đăng ký đấu giá Online, APS sẽ hỗ trợ Quý doanh nghiệp tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng, tổ chức bán cổ phần ra bên ngoài qua phương thức bán đấu giá hoặc bảo lãnh phát hành. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho quá trình thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp thành công. 

Trọn gói dịch vụ Bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO)

 • Tư vấn các thủ tục để chào bán cổ phiếu ra công chúng 
 • Chuẩn bị bản cáo bạch
 • Thực hiện đấu giá
 • Tư vấn xây dựng chiến lược marketing, đảm bảo tính thanh
 • khoản cho cổ phiếu phát hành
 • Xác định giá khởi điểm, thu xếp đấu giá
 • Bảo lãnh phát hành

Cổ phiếu khi niêm yết phải đảm bảo được hai mục tiêu: đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật về đăng ký niêm yết, đồng thời phải giới thiệu được cơ hội đầu tư vào cổ phiếu của công ty với đông đảo nhà đầu tư. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ niêm yết chứng khoán.

Các dịch vụ tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục niêm yết cổ phiếu tại HOSE/HNX/UPCOM
 • Chuẩn bị và tư vấn việc soạn hồ sơ đăng ký đại chúng, chuyển sàn, đăng ký niêm yết
 • Cung cấp dịch vụ định giá cổ phiếu
 • Tư vấn xây dựng chiến lược marketing và quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR), đảm bảo tính thanh khoản cho cổ phiếu phát hành.