Dịch vụ Lưu ký - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin
TỪ 10.6%/năm

APS nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam quản lý. Theo đó, hệ thống sẽ hạch toán ghi tăng hoặc giảm số chứng khoán của khách hàng vào hệ thống mà không cần phải trao tay các giấy tờ, giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán/sổ cổ đông sau các lần giao dịch. 

APS luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ lưu ký chứng khoán, thủ tục tục nhanh gọn, đảm bảo an toàn tối đa thông tin của  nhà đầu tư.

Các dịch vụ lưu ký:

  • Lưu ký chứng khoán
  • Rút chứng khoán lưu ký 
  • Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng 
  • Chuyển quyền sở hữu chứng khoán 
  • Cầm cố chứng khoán qua ngân hàng/tổ chức tín dụng 
  • Cho/biếu/tặng chứng khoán 
  • Thừa kế chứng khoán 

Để được hướng dẫn chi tiết về dịch vụ lưu ký chứng khoán, vui lòng truy cập Tại đây