Biểu phí - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương
BIỂU PHÍ GIAO DỊCH, PHÍ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN, LÃI SUẤT MARGIN
STTTên góiThời gian sử dụng gói (tháng)Phí quản lý tài khoản/gói (VNĐ)Phí giao dịchLãi suất vay margin (%)Hạn mức vay
T7T15T30T45T60T75T90
1Smart00.1%9.010.512.513.513.513.513.51.5 tỷ
2A.Broker+00.2%9.510.512.513.513.513.513.51.5 tỷ
3Basic150.000Miễn phí trọn đời9.010.512.513.513.513.513.5200 triệu
4Standard6300.0008.510.011.512.513.513.513.5400 triệu
5Premium12480.0008.09.510.512.513.013.513.51 tỷ
6VIP242.000.0007.58.510.512.012.51313.53.0 tỷ

– Biểu lãi vay margin trên áp dụng cho thời gian vay tối đa 90 ngày

– Với những gói vay trên 90 ngày sẽ áp dụng lãi suất quá hạn 110% mức lãi liền kề trong mỗi 30 ngày tiếp theo

– Mức phí nộp Sở giao dịch chứng khoán trên tổng giá trị giao dịch thu theo quy định hiện hành của cơ quan nhà nước.

Ghi chú:

1. Biểu phí này áp dụng từ ngày 10/11/2022 đến khi có thông báo thay đổi
2. Phí giao dịch được tính trên cơ sở tổng giá trị giao dịch của 1 nhà đầu tư trong 1 ngày giao dịch (bao gồm cả giao dịch mua và giao dịch bán chứng khoán).
3. Phí giao dịch được áp dụng cho cả phương thức khớp lệnh giao dịch và giao dịch thỏa thuận

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN
Biểu phí áp dụng: 0.033%/ngày, tối thiểu 20.000 đồng/lần ứng

Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/11/2022 cho tới khi có thông báo tiếp theo.

BIỂU PHÍ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
STTDanh mụcBiểu phí
1Lưu kí chứng khoán

0.3 đồng/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền/ tháng

0.18 đồng/ 1 trái phiếu/ tháng

2
  • Chuyển khoản để thực hiện giao dịch bán chứng khoán
  • Chuyển khoản tất toán tài khoản
0.3 đồng/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/ 1 mã chứng khoán( tối đa không quá 500.000 đồng/ 1 lần/ 1 mã chứng khoán)
3Chuyển nhượng chứng khoán 
3.1Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán0.1%/ giá trị giao dịch
3.2Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật0.1%/ giá trị giao dịch
3.2Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận0.1%/ giá trị giao dịch
3.3Chuyển nhượng quyền sở hữu của sàn Đại chúng chưa niêm yết0.3%/giá trị giao dịch theo mệnh giá(chưa bao gồm thuế TNCN 0.1% tính theo giá trị hợp đồng đối với bên chuyển quyền)
4Rút chứng khoánMiễn phí

Ghi chú:

  1. Các mức phí trên APEC thu theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán, APEC không thu thêm bất kỳ khoản phí nào khác của khách hàng.
  2. Biểu phí này áp dụng từ 20/02/2020 đến khi có thông báo tiếp theo.