Thông tin cổ đông - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Miễn phí giao dịch trọn đời

lãi suất margin siêu hời 6%/năm
Ngày Nội dung Tải về
26/01/2022 CBTT nghị quyết phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
25/01/2022 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
21/01/2022 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký kết giao dịch với người có liên quan
19/01/2022 Thư gửi Quý cổ đông, Quý khách hàng và Quý nhà đầu tư APS
11/01/2022 Công bố thông tin về việc chấp thuận báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ và ESOP
29/12/2021 Công bố thông tin nghị quyết đăng ký dịch vụ ứng trước
28/12/2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CSC
25/12/2021 APS đăng ký mua 500.000 cổ phiếu IDJ
03/12/2021 Công bố thông tin 24h quyết định thuế
22/11/2021 APS đăng ký mua 500.000 cổ phiếu CSC