Trung tâm phân tích aweek - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG / AWEEK

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm dịch vụ và giải pháp giao dịch, lưu ký và  thanh toán bù trừ trong lĩnh vực kinh doanh phái sinh cổ phiếu, trái phiếu. Nền tảng công nghệ tiên tiến cho phép chúng tôi tích hợp với các công ty chứng khoán lớn trên thế giới cung cấp giải pháp giao dịch chứng khoán phái sinh cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân nước ngoài: