Thông báo thay đổi lãi vay Margin, Phí ứng trước tiền bán chứng khoán - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS)  trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc thay đổi biểu lãi
vay margin,
phí ứng trước tiền bán chứng khoán tại APS từ ngày 10/11/2022 như sau:

1. Biểu lãi vay Margin


  • Lãi suất trên được áp dụng cho các khoản đang vay và vay mới
  • Thời gian cho các khoản vay trong hạn: Tối đa 90 ngày
  • Lãi suất quá hạn: Áp dụng lãi suất 110% mức lãi suất liền kề của mỗi 30 ngày tiếp theo

2. Phí ứng trước tiền bán chứng khoán

       –   Áp dụng mức phí 0.033%/ngày (tối thiểu 20 nghìn đồng/lần)