Thông báo: Kết quả bán đấu giá của CTCP Bến xe KonTum - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước sở hữu vào ngày 10/11/2021. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt cọc (16h00p ngày 02/11/2021) không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá.
Theo quy định tại Khoản 14, Điều 2 và Điều 19 Quy chế đấu giá của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ban hành quy định về việc bán đấu giá không thành công, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước sở hữu vào ngày 10/11/2021.