Thông báo: Kết quả đăng ký mua cổ phần của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương
 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 2. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 379, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Yên
 4. Ngành nghề kinh doanh: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị
 5. Vốn điều lệ: 59.699.460.000 đồng
 6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.389.481 cổ phần
 7. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 8. Mệnh giá: 10.000 đồng
 9. Giá khởi điểm: 27.200 đồng/cổ phần
 10. Tổ chức tư vấn bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
 11. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên
 12. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

– Thời gian: 15h00 ngày 16/12/2021

– Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương – Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 1. Kết quả đăng ký:

Tổng số nhà đầu tư đăng ký       : 02 nhà đầu tư

           Trong đó:

           Tổ chức: 0            Cá nhân: 02

Tổng số cổ phần đăng ký mua    : 1.391.481 cổ phần

           Trong đó:

           Tổ chức: 0            Cá nhân: 1.391.481