Thông báo: Kết quả chào bán cạnh tranh của CTCP Bến xe KonTum - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Theo kế hoạch, Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương sẽ tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước sở hữu vào ngày 27/12/2021. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt cọc (16h00p ngày 17/12/2021) không có nhà đầu tư đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh.

Theo quy định tại Khoản 14, Điều 2 và Điều 19 Quy chế cháo bán cạnh tranh của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương ban hành quy định về việc chào bán cạnh tranh không thành công, cuộc chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện để tổ chức.

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương trân trọng thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước sở hữu vào ngày 27/12/2021.