Thông báo giao dịch chứng khoán lô lẻ trên HOSE - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Kính gửi: Quý khách hàng.

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

 

APS xin thông báo tới Quý khách hàng việc triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được áp dụng chính thức kể từ ngày 12/09/2022. Theo đó, bằng cách thức sử dụng lệnh giới hạn, tại phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh thỏa thuận nhà đầu tư được giao dịch chứng khoán lô từ 1 đến 99 theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức khớp lệnh thỏa thuận. Bước giá, đơn vị yết giá, biên độ giao động giá tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

 

Một số quy định mà nhà đầu tư cần lưu ý khi giao dịch chứng khoán lô lẻ:
* Loại chứng khoán áp dụng: Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đóng, Chứng chỉ quỹ ETF, Chứng quyền
* Loại lệnh giao dịch: Lệnh giới hạn (LO)
* Phương thức giao dịch:
– Khớp lệnh liên tục: từ 9h15 – 11h30 và 13h00 – 14h30
– Khớp lệnh thỏa thuận: từ 9h15 – 11h30 và 13h00 – 15h00
* Nguyên tắc khớp lệnh: Các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không được khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn.
* Lưu ý: Giao dịch chứng khoán lô lẻ hoàn toàn tách biệt với giao dịch chứng khoán lô chẵn, các lệnh giao dịch chứng khoán lô lẻ chỉ được khớp với nhau và không được khớp với lệnh chứng khoán lô chẵn.

 

Trân trọng thông báo.