Thông báo điều chỉnh thời gian thanh toán tiền, chứng khoán thành 11:00 - 11:30 ngày T+2 - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ QĐ số 109/QĐ-VSD ngày 19/08/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ban hành Quy chế hoạt động Bù trừ và thanh toán Giao dịch chứng khoán mới.

Bắt đầu từ ngày 29/08/2022 thời gian ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán được điều chỉnh từ 15:30-16:30 lên 11:00-11:30 ngày T+2.

Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) trân trọng thông báo việc thanh toán giao dịch chứng khoán của Quý khách hàng tại các ngày liên quan như sau:

1. Các giao dịch mua bán chứng khoán tại ngày 25/08/2022 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán và tiền trước 13h ngày 29/08/2022 (ngày T+2) để có thể thực hiện mua, bán chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày.

2. Các giao dịch mua bán chứng khoán từ ngày 29/08/2022 trở đi sẽ được thanh toán theo Quyết định số 109/QĐ-VSD.

Trân trọng