Thông báo: Chào bán cạnh tranh cổ phẩn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bến xe KonTum - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-ĐTKDV ngày 30/11/2021 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bến xe KonTum
1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
– Địa chỉ: Số 281 Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
– Ngành nghề kinh doanh: Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; cho thuê mặt bằng; khách sạn, nhà trọ.
– Vốn điều lệ: 32.797.400.000 đồng
2. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán chào
bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Bến xe KonTum
3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)
4. Cổ phần chào bán:
– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
– Tổng số lượng cổ phần chào bán: 3.182.290 cổ phần
– Giá khởi điểm: 37.232.793.000 đồng/ lô cổ phần
– Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
– Phương thức bán cổ phần: Chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần
– Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 3.182.290 cổ phần
– Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
5. Công bố thông tin; Đăng ký chào bán cạnh tranh; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
– Công bố thông tin từ ngày 06/12/2021 tới ngày 27/12/2021 trên Báo Đầu tư, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Kon Tum, các
website của SCIC, APEC và trụ sở chính của Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum.
– Thời gian đăng ký và đặt cọc: từ 08h00 ngày 06/12/2021 đến 16h00 ngày 17/12/2021
– Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 14h30 ngày 27/12/2021
– Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
6. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh
– Thời gian: 15h00 ngày 27/12/2021
– Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC)
+ Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
+ Điện thoại: 024 3573 0200 Fax: 024 3577 1966
7. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc
– Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: chậm nhất là ngày 07/01/2022
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: chậm nhất là ngày 07/01/2022

Hồ sơ chào bán cạnh tranh:

1. Danh sách dự kiến bán vốn của SCIC nam 2021

2. Quyết định phê duyệt phương án thoái vốn

3. Công bố thông tin

4. Chứng nhận sở hữu cổ phần

5. Quy chế chào bán cạnh tranh

6. Điều lệ Công ty 2021

7. GIẤY ĐKKD

8. BCTC NĂM 2018

9. BCTC NĂM 2019

10. BCTC NĂM 2020

11. THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG BAN CÔNG BỐ THÔNG TIN