Làm thế nào để đổi mật khẩu bắt buộc? - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Làm thế nào để đổi mật khẩu bắt buộc?

 

Quy định chung về mật khẩu giao dịch chứng khoán

 

  • Mật khẩu từ 8 – 25 ký tự, bao gồm: Số, chữ viết hoa, chữ viết thường, ít nhất 1 ký tự đặc biệt
  • Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ
  • Mật khẩu mới không chứa các thông tin cá nhân như số điện thoại, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của Quý khách hàng
  • Quý khách hàng cần đổi mật khẩu giao dịch chứng khoán định kỳ 3 tháng/lần
  • Thời gian sử dụng mật khẩu không quá 90 ngày kể từ ngày mật khẩu mới được thiết lập thành công.

Để đổi mật khẩu bắt buộc, Quý khách vui lòng thao tác như sau:

 

Hướng dẫn đổi mật khẩu bắt buộc trên App Apec Invest

Bước 1: Quý khách đăng nhập vào tài khoản chứng khoán bằng mật khẩu hiện tại đang sử dụng

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, hiển thị màn hình thông báo yêu cầu đổi mật khẩu bắt buộc

 

Quý khách lựa chọn Đổi mật khẩu

Bước 3: Hiển thị màn hình đổi mật khẩu, Quý khách nhập các trường thông tin bên dưới

 

 

Sau khi nhập các trường thông tin, Quý khách chọn Đổi mật khẩu

Lưu ý: Quý khách nhập mật khẩu mới theo quy định trên, nếu Quý khách nhập mật khẩu hiện tại sai từ 5 lần trở lên, tài khoản sẽ bị tạm khóa, Quý khách vui lòng liên hệ 1900 9999 86 để được hỗ trợ.

Bước 4: Quý khách nhập đủ các trường thông tin theo yêu cầu, hiển thị màn hình xác thực OTP, Quý khách kiểm tra tin nhắn được gửi về số điện thoại Quý khách đã đăng ký

 

 

Sau khi nhập OTP, Quý khách chọn Xác nhận, hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công

 

 

Quý khách thực hiện đăng nhập vào tài khoản với mật khẩu đã được đổi thành công, hoàn tất yêu cầu đổi mật khẩu bắt buộc.

 

Hướng dẫn đổi mật khẩu bắt buộc trên webtrade A.Live

Bước 1: Quý khách đăng nhập vào tài khoản chứng khoán bằng mật khẩu hiện tại đang sử dụng

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, hiển thị màn hình thông báo yêu cầu đổi mật khẩu bắt buộc

 

 

Quý khách lựa chọn Đổi mật khẩu

Bước 3: Hiển thị màn hình đổi mật khẩu, Quý khách nhập các trường thông tin bên dưới

 

 

Sau khi nhập các trường thông tin, Quý khách chọn Đổi mật khẩu

Lưu ý: Quý khách nhập mật khẩu mới theo quy định trên, nếu Quý khách nhập mật khẩu hiện tại sai từ 5 lần trở lên, tài khoản sẽ bị tạm khóa, Quý khách vui lòng liên hệ 1900 9999 86 để được hỗ trợ.

Bước 4: Quý khách nhập đủ các trường thông tin theo yêu cầu, hiển thị màn hình xác thực OTP, Quý khách kiểm tra tin nhắn được gửi về số điện thoại Quý khách đã đăng ký

 

 

Sau khi nhập OTP, Quý khách chọn Xác nhận, hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công

 

 

Quý khách thực hiện đăng nhập vào tài khoản với mật khẩu đã được đổi thành công, hoàn tất yêu cầu đổi mật khẩu bắt buộc.

Quý khách lưu ý, yêu cầu đổi mật khẩu sau 90 ngày kể từ ngày mật khẩu mới được thiết lập thành công là bắt buộc, trường hợp Quý khách không thực hiện đổi mật khẩu, Quý khách không truy cập được vào tài khoản chứng khoán để thực hiện các giao dịch.