Nhằm tối ưu hóa lựa chọn đầu tư của khách hàng, APS cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư hiệu quả, trên cơ sở trung thực, tin cậy và kịp thời. APS sẽ cung cấp các nhận định về thị trường, kinh tế, các ngành, các mã cổ phiếu một cách khách quan được phân tích bởi các chuyên viên giàu kinh nghiệm và luôn bám sát theo dõi thị trường.

Hiện nay, APS đang cung cấp các dịch vụ tư vấn thông qua các kênh sau:

Trung tâm phân tích: Cung cấp các bài phân tích về thị trường theo ngày/tuần, cũng như các bài phân tích sâu về các ngành, công ty tiềm năng. Đưa ra các khuyến nghị đầu tư cho khách hàng.

Xem thêm

Tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng thông qua room chat

Tham gia ngay

– Tư vấn, hỗ trợ trực tiếp thông qua tổng đài 02435730200 

– Dịch vụ tư vấn tự động Gcap Bot: Công cụ hỗ trợ Robot công nghệ 4.0 giúp phát hiện nhanh những siêu cổ phiếu tiềm năng. APS xây dựng hệ thống hiện đại với các công cụ cách mạng trí tuệ nhân tạo dự báo chứng khoán song hành cùng đội ngũ phân tích mang đến những thông tin nhanh nhạy, khuyến nghị tốt nhất cho khách hàng.

  • Khuyến nghị điểm mua, bán cổ phiếu dựa trên các yếu tố kỹ thuật: Phân tích dòng tiền, Xác định nền giá, Xác định điểm mua, target và mức cutloss.
  • Đưa ra xếp hạng tín nhiệm về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Cung cấp một số tin tức nổi bật về cổ phiếu khuyến nghị.